2009-12-17 įsakymo nr. V-1038 pakeitimas dėl profesinių kvalifikacijų prilyginimo bendrosios praktikos slaugytojo kvalifikacijai.

Paieška