Slaugytojo vaidmuo informuojant pacientus apie skausmo valdymą pooperaciniu laikotarpiu. Ilona Kertenienė