Sveiki atvykę į LAITSD.LT!

Šios taisyklės ir nuostatos apibrėžia LAITSD.LT svetainės, esančios adresu LAITSD.LT, naudojimo taisykles ir nuostatus.

Draugijos įstatai

Kontaktai pasiteiravimui

El. Pašto adresas laitsd@gmail.com

Atvykdami į šią svetainę manome, kad sutinkate su šiomis taisyklėmis ir sąlygomis. Toliau nesinaudokite LAITSD.LT, jei nesutinkate laikytis visų šiame puslapyje nurodytų sąlygų.

Šioms sąlygoms, privatumo pareiškimui, pranešimui apie atsakomybės atsisakymą ir visoms sutartims taikoma ši terminologija: “Klientas”, “Jūs” ir “Jūsų” reiškia Jus, asmenį, prisijungusį prie šios svetainės ir atitinkantį Bendrovės sąlygas. “Bendrovė”, “Mes”, “Mes”, “Mūsų” ir “Mus” reiškia mūsų Bendrovę. “Šalis”, “Šalys” arba “Mes” reiškia Klientą ir mus. Visos sąvokos reiškia pasiūlymą, priėmimą ir apmokėjimą, būtiną mūsų pagalbos Klientui procesui pradėti tinkamiausiu būdu, siekiant aiškaus tikslo patenkinti Kliento poreikius, susijusius su Bendrovės nurodytų paslaugų teikimu, vadovaujantis Nyderlanduose galiojančiais įstatymais ir atsižvelgiant į juos. Bet koks pirmiau nurodytų terminų ar kitų žodžių vartojimas vienaskaita, daugiskaita, rašymas didžiąja raide ir (arba) jis (ji) arba jie, laikomi pakeičiamais, todėl reiškia tą patį.

Slapukai

Mes naudojame slapukus. Prisijungdami prie LAITSD.LT, jūs sutikote, kad slapukai būtų naudojami pagal LAITSD.LT privatumo politiką.

Dauguma interaktyvių svetainių naudoja slapukus, kad galėtume gauti naudotojo duomenis kiekvieno apsilankymo metu. Mūsų svetainėje slapukai naudojami tam tikrų sričių funkcionalumui įgalinti, kad mūsų svetainėje besilankantiems žmonėms būtų paprasčiau. Kai kurie mūsų partneriai ir (arba) reklamos partneriai taip pat gali naudoti slapukus.

Licenzija

Jeigu nenurodyta kitaip, LAITSD.LT ir (arba) jos licencijos davėjams priklauso intelektinės nuosavybės teisės į visą LAITSD.LT medžiagą. Visos intelektinės nuosavybės teisės yra saugomos. Jūs galite naudotis šia LAITSD.LT medžiaga savo asmeniniam naudojimui, laikydamiesi šiose taisyklėse ir sąlygose nustatytų apribojimų.

Negalite:

Republikuoti LAITSD.LT medžiagą
Parduoti, nuomoti ar sublicencijuoti LAITSD.LT medžiagą
Reprodukuoti, dubliuoti ar kopijuoti medžiagą iš LAITSD.LT
Perskirstyti LAITSD.LT turinį
Dalis šios svetainės suteikia galimybę naudotojams tam tikrose svetainės vietose skelbti ir keistis nuomonėmis bei informacija. LAITSD.LT nefiltruoja, neredaguoja, neskelbia ir neperžiūri Komentarų prieš juos pateikiant svetainėje. Komentarai neatspindi LAITSD.LT,jos atstovų ir (arba) filialų požiūrių ir nuomonių. Komentarai atspindi juos paskelbusio asmens požiūrį ir nuomonę. Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, LAITSD.LT neatsako už Komentarus ar bet kokią atsakomybę, žalą ar išlaidas, atsiradusias ir (arba) patirtas dėl bet kokio Komentarų naudojimo ir (arba) skelbimo ir (arba) pasirodymo šioje svetainėje.

LAITSD.LT pasilieka teisę stebėti visus komentarus ir pašalinti bet kokius komentarus, kurie gali būti laikomi netinkamais, įžeidžiančiais ar pažeidžiančiais šias Taisykles ir sąlygas.

Garantuojate ir patvirtinate, kad:

Jūs turite teisę skelbti komentarus mūsų svetainėje ir turite visas tam reikalingas licencijas ir sutikimus;
Komentarai nepažeidžia jokių intelektinės nuosavybės teisių, įskaitant, bet neapsiribojant, trečiosios šalies autorių teises, patentus ar prekių ženklus;
Komentaruose nėra jokios šmeižikiškos, įžeidžiančios, įžeidžiančios, nepadorios ar kitaip neteisėtos medžiagos, kuri pažeidžia privatumą
.
Komentarai nebus naudojami prašyti ar reklamuoti verslą ar papročius arba pristatyti komercinę veiklą ar neteisėtą veiklą.
Jūs suteikiate LAITSD.LT neišimtinę licenciją naudoti, atkurti, redaguoti ir leisti kitiems naudoti, atkurti ir redaguoti bet kokius Jūsų komentarus bet kokia forma, formatu ar laikmena.

Persiuntimas į mūsų turinį

Šios organizacijos gali pateikti nuorodas į mūsų svetainę be išankstinio raštiško sutikimo:

Vyriausybinės agentūros;
Ieškos varikliai;
Naujienų organizacijos;
Internetinių žinynų platintojai gali pateikti nuorodas į mūsų svetainę taip pat, kaip ir nuorodas į kitų į sąrašą įtrauktų įmonių svetaines;
Sistemoje akredituotos įmonės, išskyrus ne pelno siekiančias organizacijas, labdaros prekybos centrus ir labdaros lėšų rinkimo grupes, kurios negali pateikti nuorodų į mūsų svetainę.
Šios organizacijos gali pateikti nuorodas į mūsų pagrindinį puslapį, leidinius ar kitą svetainės informaciją, jei nuoroda yra: (a) jokiu būdu nėra apgaulinga; (b) klaidingai nereiškia nuorodą pateikusios šalies ir jos produktų ir (arba) paslaugų rėmimo, patvirtinimo ar pritarimo; ir (c) atitinka nuorodą pateikusios šalies svetainės kontekstą.

Mes galime svarstyti ir patvirtinti kitų tipų organizacijų nuorodų prašymus:

tik žinomus vartotojų ir (arba) verslo informacijos šaltinius;
dot.com bendruomenės svetainės;
asociacijos ar kitos grupės, atstovaujančios labdaros organizacijoms;
internetinių katalogų platintojai;
internetiniai portalai;
apskaitos, teisės ir konsultacinės įmonės; ir
švietimo įstaigos ir prekybos asociacijos.
Jeigu nuspręsime, kad reikia, patvirtinsime šių organizacijų nuorodų prašymus: (a) dėl nuorodos mes nepasirodysime nepalankiai sau ar mūsų akredituotoms įmonėms; (b) organizacija neturi jokių neigiamų įrašų mūsų atžvilgiu; (c) nauda, kurią mums duos nuorodos matomumas, kompensuos LAITSD.LT nebuvimą; ir (d) nuoroda yra bendro pobūdžio informacijos apie išteklius kontekste.

Šios organizacijos gali pateikti nuorodą į mūsų pagrindinį puslapį, jei nuoroda: (a) jokiu būdu nėra apgaulinga; (b) klaidingai nereiškia, kad nuorodą pateikusi šalis ir jos produktai ar paslaugos yra remiamos, patvirtinamos ar joms pritariama; ir (c) atitinka nuorodą pateikusios šalies svetainės kontekstą.

Jei esate viena iš 2 punkte išvardytų organizacijų ir norite pateikti nuorodą į mūsų svetainę, turite mus informuoti el. paštu LAITSD.LT. Nurodykite savo vardą, pavardę, organizacijos pavadinimą, kontaktinę informaciją, taip pat savo svetainės URL, visų URL, iš kurių ketinate pateikti nuorodą į mūsų svetainę, sąrašą ir mūsų svetainės URL, į kuriuos norėtumėte pateikti nuorodą, sąrašą. Atsakymo laukite 2-3 savaites.

Patvirtintos organizacijos gali pateikti hipersaitus į mūsų svetainę taip:

naudojant mūsų įmonės pavadinimą; arba
panaudojant vienodą išteklių lokatorių, į kurį pateikiama nuoroda; arba
Panaudojant bet kokį kitą mūsų svetainės, į kurią pateikiama nuoroda, aprašymą, kuris yra prasmingas pagal nuorodos pateikėjo svetainės turinio kontekstą ir formatą.
Nesudarius prekių ženklo licencijos sutarties, LAITSD.LT logotipas ar kiti meno kūriniai nuorodoms nebus naudojami.

iRėmeliai

Be išankstinio patvirtinimo ir raštiško leidimo negalite kurti rėmelių aplink mūsų tinklalapius, kurie bet kokiu būdu keičia mūsų tinklalapio vaizdinį pateikimą ar išvaizdą.

Atsakomybė už turinį
Neatsakome už jokį jūsų Svetainėje pateikiamą turinį. Jūs sutinkate mus apsaugoti ir ginti nuo visų pretenzijų, kurios kyla jūsų Interneto svetainėje. Jokioje Svetainėje neturėtų būti nuorodų, kurios gali būti interpretuojamos kaip šmeižikiškos, nepadorios ar nusikalstamos, pažeidžiančios, kitaip pažeidžiančios ar propaguojančios bet kokių trečiųjų šalių teisių pažeidimą ar kitokį pažeidimą.

Jūsų privatumas

Prašome perskaityti privatumo politiką

Teisių rezervavimas
Mes pasiliekame teisę reikalauti, kad pašalintumėte visas nuorodas arba bet kurią konkrečią nuorodą į mūsų Svetainę. Jūs sutinkate, kad gavę prašymą nedelsiant pašalintumėte visas nuorodas į mūsų Svetainę. Mes taip pat pasiliekame teisę bet kada pakeisti šias sąlygas ir jų nuorodų politiką. Nuolat siųsdami nuorodas į mūsų Svetainę, sutinkate laikytis šių nuorodų teikimo sąlygų ir nuostatų.

Atskirų nuorodų pašalinimas iš mūsų svetainės
Jeigu mūsų Svetainėje aptiksite nuorodą, kuri dėl kokių nors priežasčių yra įžeidžianti, galite bet kuriuo metu susisiekti su mumis ir pranešti mums. Apsvarstysime prašymus pašalinti nuorodas, tačiau neprivalome to padaryti arba atsakyti jums tiesiogiai.

Neužtikriname, kad šioje svetainėje pateikta informacija yra teisinga, negarantuojame jos išsamumo ar tikslumo; taip pat nežadame užtikrinti, kad svetainė išliks prieinama ar kad joje pateikta medžiaga bus nuolat atnaujinama.

Atsisakymas atsakomybės

Kiek tik leidžia galiojantys teisės aktai, mes atsisakome visų pareiškimų, garantijų ir sąlygų, susijusių su mūsų svetaine ir šios svetainės naudojimu.

Paieška