LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl reikalavimų specializuotų slaugos sričių neformaliojo švietimo programoms aprašų patvirtinimo

Paieška